Štampa

Петровачка кућа

Пројекат „Петровачка кућа“ смо осмислили као одоговор на растућу потребу за смјештајем средњошколаца и студената у Бањалуци. Наше рјешење се огледа у томе да обезбједимо бесплатан смјештај у Бања Луци за 15-20 средњошколаца и студената са петорвачке општине и да на тај начин потпомогнемо школовање ових младих људи.

Планирамо да од прикупљених средстава изнајмимо кућу у Бањој Луци, опремимо је за смјештај и обезбједимо бесплатан вешерај за студенте и средњошколце. Пројекат је планиран да траје годину дана са тенденцијом да се исти настави и наредне године. Вама се обраћамо превасходно са увјерењем да разумијете и схватате сложеност и битност хуманитарног рада у овом времену. Вјерујемо да ћете изнаћи начин  да остваримо сарадњу у реализацији овог пројекта  да бисмо заједно успјели у нашој пионирској борби за боље и извјесније сутра.

Број жиро рачуна на који можете уплатити жељени износ је:

571-010-00000559-36 Комерцијална банка АД Бања Лука

buy cheap soma pills online