Štampa

Бара

Границе, положај и тип. Село је цело у равници, у пољу. Ово је једино од свих насеља у области, које се није нимало дохватило брдских обронака. Ни на једној страни нема истакнутих природних граница. Па ипак су насеља поред свега тога одвећ расута. Село се распада углавном у четири махале: Горинчани, Бара, Буна и Бањци. У Горинчанима су куће понајгушће, нанизане у савијеном ретку. Остали крајеви састоје се из више омањих хрпица с понеколике куће.

Привреда и саобраћај: Њиве: Горинчани, Котао, Главица, Војводњача. На истим местима налазе се и ливаде и носе исте називе. Пашњаци: Гориичани, Здени До, Брда, Бујаднице. Дрва се возе из Мрачаја и Јаворове Косе.

Воде. Извора има неколико: Котао; Војводњача, Буна, Прасичијак, Око, Трешњевац. Сви осим Војводњаче пресуше на превеликој суши. На Котлу имају неколика сасвим мала млинчића — времењаша.

Кроз Бару иде поширок пут од Петровца за Буковачу и Дринић. Крај овог пута стоји и данас усађен римски друмски мрамор, висок над земљом близу два метра. На њему се познаје нејасан траг негдашњег натписа. Ту је сигурно био урезан број.

На подручју села само је једно гробље и то у Бари. Старо гробље у Горинчанима за кућом Шпегаровом напуштено је. Повелик део села сахрањује своје мртве у џеварско гробље.

Порекло и јакост породица.

Горинчани:

Карабува — две куће. Славе Никољдан. Населили 1880. г. из Рашиновца.

Тојагић — пет кућа. Славе Јовањдан. Населили из Јаворника код Зрмање у Лици 1880. г.

Јовановић — једна кућа. Слави Јовањдан. Дошао као уљез из Томине (срез кључки).

Ђујић — једна кућа. Славе Никољдан. Населили пре 20 тодина из Мокрог Поља код Книна.

Шпегар — три куће. Славе Никољдан. Преселили окамо око 1870. г. из Колунића.

Пузигаћа — две куће. Славе Јовањдан. Звали се у прошлости Бањац. Пре су били у Џевару код оних Пузигаћа. Овамо преселили око 1870. године.

Никић — пет кућа. Славе Св. Вартоломеја. Старином су Кецмани. Одавно су овде.

Трнинић — једна кућа. Слави Св. Стевана (27. дец.). Дошао овамо пре 30 г. као уљез из Петровца.

Латиновић — две куће. Славе Јовањдан. Одавно су овде.

Бајић — једна кућа. Слави Јовањдан. Дошао пре 40 година као приводак из Грахова.

Руњић — једна кућа. Слави Никољдан. Прешао овамо пре 25 година из Бравска као приводак.

Богдановић — Слави Јовањдан. Дошао из Колунића пре 4 године као уљез.

Клепић — једна кућа. Славе Ђурђевдан. Населили из Грачаца пре 60 година. Најпре били у Бари па прешли овамо.

Дамјановић — једна кућа. Доселили 1880. г. из Срба.

Бањци:

Бањац — шест кућа. Славе Јовањдан. Населили овамо из Дринића пре 80 година.

Буна:

Будимир — шест кућа. Славе Аранђеловдан. Доселили. 1880. г. из Зрмање.

Батиница — две куће. Славе Ђурђевдан. Населили 1880. г из Куновца код Срба.

Качар — једна кућа овде у Буни, једна у Бари. Славе Никољдан. Некада се звали Срдићи.

Ђукић — три куће овде, једна у Бари. Славе Никољдан. Доста су одавно овде. Пре тога били на Горинчанима. Не знају оклен су доселили у ову област.

Глумичић — једна кућа. Славе Никољдан. Доселили 1880. г. из Перушића у Лици.

Морача — једна кућа. Слави Никољдан. Приведен овамо из Унца пре 30 година.

Бара:

Јарић — две куће. Славе Никољдан. Населили пре 70 година из Дреновца, општине Срб у Лици.

Родић — две куће. Славе Аранћеловдан. Прадед данашњих Родића дошао овамо из Рупа, више Скрадина, пре 130 година. Отуда изишао за овдашњим „турмарима" (кириџијама). По родној кући био је католик. Овде примио православну веру.

Симић — две куће. Славе Никољдан. Пореклом су из Бишкупије на Косову далматинском. Пре 140 година изићу отуда најпре у Видово Село у Горњем Унцу. У Бару преселише око 1840. године.

Видуљиновић — једна кућа. Славе Аранћеловдан. Старином су из Грахова. Отуда преселили пре 150 година. Најпре били у Колунићу. После једни преселе овамо, други у Бравско.

Петар Рађеновић, Бјелајско Поље и Бравско, Српски етнографски зборник 1925 XXXV